S   A   L   E   Z   J   A   N   I   E
  *  *

UWAGA !!!

ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ STOWARZYSZENIA

PROSIMY ZANOTOWAĆ NOWY ADRES

http://bws.sdb.org.pl


STOWARZYSZENIE  BYŁYCH  WYCHOWANKÓW
I  WYCHOWANEK  SALEZJAŃSKICH 
INSPEKTORII  KRAKOWSKIEJ

ADRES:
32-600 OŚWIĘCIM,  ul. JAGIEŁŁY 10
TELEFONY:
PREZES  SBWS  WIESAŁAW SOJKA
32-422-46-17 

KSIĄDZ DYREKTOR  ZENON LATAWIEC -
DELEGAT Ks. Inspektora ds. SBWS
33- 844- 34- 64

KSIĄDZ STANISŁAW DELEGAT /SENIOR/ 
33 844 34 64

strona internetowa:
http://www.sdb.org.pl/bws/
    e-mail       
  sbws@sdb.krakow.pl
   
sekretarz.sbws@wp.pl

NIP:  549-21-32-973   REGON: 356527361
Bank PKO S.A.
33 1240 4357 1111 0000 5314 1727

                              


 

   
 MARYJA  NIEPOKALANA  ZAWSZE  DZIEWICA,
OBLUBIENICA I ŚWIĄTYNIA  DUCHA  ŚWĘTEGO - BOGARODZICA 
NASZA  KRÓLOWA NARODU POLSKIEGO I WSPOMOŻYCIELKA,

DZIĘKI  NIEJ  ISTNIEJEMY  JESZCZE  JAKO  NARÓD.
KRÓLOWA Z CZĘSTOCHOWY, OŚWIĘCIMIA, LICHENIA, GIECZWAŁDU, FATIMY, Z LOURD I SZKAPLERZNA ...
CZEKA  NA  NAS  ZE SWOIM SYNEM JEZUSEM I  Z  RÓŻAŃCEM.
RÓŻANIEC TO OSTATNI RATUNEK DLA CIEBIE I DLA TWOICH POGUBIONYCH,
KTÓRYCH PRZECIEŻ KOCHASZ ...!

... JEŻELI JESTEŚ BEZRADNY, DOWIEDZ SIĘ JAK MATKA BOŻA - MARYJA WSPOMOŻYCIELKA RÓŻAŃCOWA Z POMPEJÓW URATOWAŁA SWOICH CZCICIELI ...


Myśli św. Jana Bosko                            

sierpień 2015 rok

"...  Częsta Komunia Św. jest wielką kolumną, na której opiera się jeden biegun świata. Nabożeństwo do Matki Najświętszej jest drugą kolumną, na której opiera się drugi biegun ..."

  /więcej/ 
/Opracował: ks. Bertetto - przetłumaczył: ks. Adam Durak. Red. coś czasem dopisał../


 


UWIELBIAJMY PANA BOGA ZA PONTYFIKAT
PAPIEŻA FRANCISZKA
zainaugurowany w uroczystość św. Józefa

 


U K R A I N A

PRZEMYŚLANY  -  PEREMYSLANY
PARAFIA  RZYMSKO  -  KATOLICKA  ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW*
PIOTRA  I  PAWŁA
 
ARCHIDIECEZJA  LWOWSKA
ul. Czupernosowska 3,  81-200 PEREMYSLANY
tel.00380326322328,e-mail: przemyslany@wp.pl

O PARAFII  I  PRACACH  WOLONTARIUSZY SBWS ==>
TUTAJ

a bieżące i ostatnie sprawy z Przeyślan   tutaj

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
w PRZEMYŚLANACH ARCHIDIECEZJA LWOWSKA
ul. Czupernosowska 3; 81-200 URAINA; tel. 00380326322328

Przemyślany, dnia 15 listopada 2014 r. 

Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
Warszawa skwer Kardynała Wyszyńskiego 9

Sprawozdanie
merytoryczno - finansowe
z wykonania zadania zgodnie z umową nr 171/2014
zawartą w dniu 11. 03. 2014r o nazwie
:
Most Solidarności „Pomoc świąteczna”

 

             Wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej, oraz z Fundacją „Oświata Polska za Granicą” wraz z Parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Przemyślanach na Ukrainie, zorganizowano i wykonano kolejny już raz  pomoc przedświąteczną w kilku miejscowościach i wioskach  na Ukrainie, dla rodzin które pomocy potrzebują. Dodatkowo wzbogacono - rozszerzono cykliczną juz akcje o pomoc uchodźcom ze wschodu Ukrainy ze względu na prowadzone tam działania wojenne. Koordynatorem tegorocznej akcji, podobnie jak w latach poprzednich jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowskiej.

            W imieniu obdarowanych osób, dzieci i rodzin, pragnę serdecznie podziękować Państwu za pamięć i hojną pomoc naszym wspólnotom parafialnym.

  1. Przemyślany
  2. Mitulin
  3. Chlebowice
  4. Pletenice
  5. Stanisławów
  6. Lipówka
  7. Lwów

             Zakupiono towaru na 180 paczek żywnościowych, które rozdzielono wg przesłanej listy osób.
Szczególnie ciepło przyjmowane są nasze dary. Staraliśmy się zakupić takie produkty, które najbardziej są potrzebne, a jednocześnie stosunkowo drogie na dochody wymienionych w zestawieniu rodzin. Szczególnie radośnie i z wdzięcznością były przyjmowane w tym okresie, ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

            Pieniądze na ten cel pozyskane zostały od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczy Pospolitej Polskiej za pośrednictwem Fundacji „Oświata Polska za Granicą” z siedzibą w Warszawie, na „pomoc świąteczną na wschodzie”. Wiesław Sojka – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Byłych Wychowanków Salezjańskich Inspektorii Krakowksiej, współpracujący z nami od kilku lat odebrał je osobiście z Fundacji, z mego upoważnienia. Przekazał nam i wspólnie z nami organizował tę pomocową akcję.
           Jak w poprzednich latach i w tym roku przyjechała delegacja BWS-ów z Miasta Rybnika, do Przemyślan aby powierzone nam zadanie zrealizować.
          Współpraca w zakresie zakupu wszelkich produktów zawiązuje się już od jakiegoś czasu z firmą, która udziela nam na cele pomocowe sporo rabatu. Towar sprowadza świeży i dobrego gatunku. Pomaga w realizacji końcowej, użyczając środków  transportu, jeśli zachodzi potrzeba. Zakupione towary, zgromadziliśmy w klasztorze, aby dokonać  sortowania i podziału na paczki wg listy.
         Produkty zakupione przez dostawcę na Bazarze „Szuwary” we Lwowie /najtaniej/, zostały rozważane, sortowane i pakowane w paczki przez wolontariuszy z Rybnika, z pełnym zaangażowaniem. Następnie delegacja wolontariuszy, wraz z księżmi Salezjanami z Przemyślan i wymienionych parafii, dostarczała i rozdawała paczki zainteresowanym. Wiele paczek rozwieźliśmy osobiście do domów, gdyż te osoby z różnych względów nie mogły się stawić osobiście. Najczęściej były to względy zdrowotne.
            Prezenty sprawiły ogromnie dużo radości, a za tą radością, idzie serdeczna wdzięczność ludzi. /Dołączona dokumentacja zdjęciowa/
Od 12 do 15 listopada br. – to jest w  piątek, sobotę, rozdzieliliśmy 150 paczek. Natomiast 30 paczek oddaliśmy do podziału pomiędzy uchodźców ze wschodu Ukrainy Dyrekcji Liceum Zawodowego, oraz Merowi Miasta Przemyślany. Paczki były obfite i ciężkie. Osoby obdarowane z wdzięcznością zwracały się do nas, aby za naszym pośrednictwem przekazać serdeczne podziękowania.
          Ja również bardzo dziękuję. Zapewniając pamięć w naszych codziennych modlitwach.

 

Z poważaniem  Szczęść Boże           
Ks. Piotr Smolka                      
       Proboszcz   
                  

   

WIĘCEJ ZDJĘĆ

...a tutaj pokaz slajdów przygotowany przez parafię w Przemyślanach    SLAJDY


 

Zapraszamy na niedzielne słówko
Księdza Mgr Stanisława Urbańczyka
Delegata Seniora ds. Stowarzyszenia BWS

Inspektorii Krakowskiej

Moi Drodzy!    

"... Chrześcijanin nosi swą radość w sobie, ponieważ w jego duszy będącej w stanie łaski mieszka Bóg . Radość świata  rodzi się   wtedy, kiedy człowiek  usiłuje  uciec przed samym sobą,   kiedy udaje mu się odwrócić wzrok od swego   samotnego świata wewnętrznego. Chrześcijanin nosi swą radość w sobie, ponieważ w jego duszy będącej w stanie łaski mieszka Bóg ... "  

SŁÓWKA 2012 r.     tutaj 

Drogie Koleżanki i Koledzy BWS-i. Z radością informuję, że Ksiądz Dyrektor Senior Stanisław Urbańczyk wyraził zgodę na powtórną redakcję niedzielnych słówek i umieszczanie ich na naszej stronie. Poszczególne słówka zostaną usystematyzowane w archiwum i będą dostępne w Archiwum tutaj , jak również wyeksponowane.

NAJPIĘKNIEJSZE WSPOMNIENIA Z ŻYCIA MŁODZIEŻY W DOBIE NA MAZURACH W 2014 R.

..Jednym z pierwszych Strażników naszego obozu jest św. ksiądz Jan Bosko...

TUTAJ  TRZEBA OBEJRZEĆ POZOSTAŁE UPAMIĘTNIENIA TYCH WYDARZEŃ


 

Przedstawiamy Księży Dyrektorów Zakładu i Szkoły Salezjańskiej w Oświęcimiu

A teraz BWS-i z Oświęcimia, który z Was potrafi rozpoznać swojego Księdza Dyrektora? Czy pamiętacie Ich imiona, okres pełnienia tej funkcji - ciężkiego obowiązku wychowywania młodzieży i kierowania wielkim dziełem Maryi Królowej Wspomożycielki Wiernych i św. Jana Bosko - "ciężki krzyż pański", ale też  jak mówi "Pismo ... jarzmo słodkie i  lekkie..."
Kiedy ostatnio dziękowałeś Panu Bogu za ich trud?...
A przecież jest to Twoim obowiązkiem!

Pokazany tutaj wycinek tablo Księży Dyrektorów znajduje się w holu głównym św. Józefa w Zakładzie Ks. Bosko w Oświęcimiu. Kto z nas będzie miał czas, podczas wojaży wakacyjnych, a może w inny czas z potrzeby serca, by przed Maryją Królową w Sanktuarium Wspomożycielki zgiąć kolana i odmówić za nich "... Zdrowaś Maryjo..."

Innych tablo Dyrektorów Szkół i Domów Salezjańskich redakcja jeszcze nie otrzymała/red./

DIARIUSZ ZA 2014 rok  Stowarzyszenia BWS 

TUTAJ

DIARIUSZ ZA 2013 rok  Stowarzyszenia BWS 

TUTAJ

"Powołani do  Pana".
To jest strona, w której znajdziesz  informacje o swoich wychowawcach salezjaninach, jak również o koleżankach i kolegach, których Pan Bóg powołał do wieczności.

Zaciągnąłeś moralny dług wychowania CIEBIE na człowieka
i masz obowiązek go spłacić!
Jak? Modląc się za nich na różańcu   i  to nie  tylko  w listopadzie.

... można było "tracić nerwy" wychowując mnie?!. a CIEBIE?


PODSZIĘKOWANIE
DROGIE KOLEŻANKI I KOLEDZY INTERNAUCI SBWS.

GORĄCO WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ ZA MODLITWY ZANOSZONE DO PANA BOGA ZA PRZYCZYNĄ MARYI NASZEJ KRÓLOWEJ WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH ORAZ ŚW. JANA BOSKO W MOJEJ INTENCJI.
PAN DAŁ MI POWRÓT DO ŻYCIA NA TEJ ZIEMI, NIECH BĘDZIE UWIELBIONY.

NASZA STRONA SBWS ZOSTANIE W MIARĘ POSIADANYCH SIŁ UAKTUALNIANA.

                                                                   red. Krzysztof


CHCESZ WSPOMÓC NASZE DZIAŁANIA
NASZE KONTO  Bank PKO S.A. Oddz. Rybnik

33 1240 4357 1111 0000 5314 1727UWAGA! Materiały z pierwszej strony są przenoszone na stronę  Aktualności
Redakcja


*Strona główna**Komunikaty**Aktualności**Zarząd Główny* *Statut SBWS **
Uchwały ZG**Deklaracja**Kontakty-adresy*
*Nasze Koła SBWS**Archiwum**
Kalendarium wydarzeń*
*Kącik życzeń**FORUM***Zdjęcia**Dyplomanci**
Myśli św. Jana Bosko**Słówko**Do przemyślenia**Modlitwa BWS*
*
Kącik intencji**Powołani do Pana**Ex - Ad sum*Masz życzenie podzielić się informacją, oceną, to kliknij:  sbws@sdb.krakow.pl
Jesteśmy wdzięczni za każdy głos.
/zwłaszcza krytyczny z propozycjami, jak coś zauważysz "?", to nie ściskaj się za brzuch tylko napisz  jw. /red./

Tutaj można sprawdzić nasze miejsce w "Katalogu Stron Salezjańskich", proszę kliknąć poniżej w ikonkę katalogu:

Katalog stron salezjanskich